Avinença es una organització sense ánim de lucre, constituida formalment el abril del 2005, fruit de la convergéncia de varies organitzacions i persones que veuen la necessitat d'impulsar el desenvolupament i l'us de la custòdia del territori al nostre país.

La Custòdia del territori s'ha d'entendre com una filosofia per a facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals. Iniciatives en que una entitat de custòdia, com es la nostra, assessora al propietari per fer una gestió de la seua finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.

Avinença vol constituir un lloc de trobada per a totes les xarxes i entitats de custòdia que porten a terme la seua activitat al Pais Valencià , brindant suport i impuls mitjançant la participació com un tret essencial per a la seua bona consecució.

sitemap