Els orígens de la custòdia del territori es remunten a la fi del segle XIX en Estats Units (el terme utilitzat en anglés és land stewardship). Des de llavors, aquest moviment s'ha anat estenent fonamentalment per Canadà , América Llatina i Europa, encara que es coneixen experiéncies de custòdia del territori en nombrosos països de la resta dels continents.

Encara que a Espanya es coneixen exemples de reserves privades des de finals de la década dels setanta del segle XX, i la utilització d'aquesta eina de conservació s'ha anat estenent amb el pas del temps de llarg a llarg de la geografia nacional, a la custódia del territori encara li queda un llarg camí¬ per recórrer que ha de ser definit pels seus diferents agents socials implicats.

La primera d'aquestes experiéncies en el nostre paï¬s va sorgir en 1975 amb la creació del Refugi de Rapaços de Montejo de la Vega a Segóvia promoguda per Félix Rodrí¬guez de la Fuente i WWF/Adena. A aquesta li van seguir moltes altres accions promogudes per organitzacions com ADENEX, SEU/Birdlife, Fundació Us bru, GOB-Mallorca, Fundació CBD-Hàbitat, Fundació Territori i Paisatge i Fundació Global Nature, per citar algunes, a més d'Administracions públiques com la Junta d'Andalusia, la Generalitat Valenciana i Ajuntaments.

En l'any 2000 se signa la Declaració de Montesquieu, considerat el primer document que formalitza el concepte i el moviment de la custòdia del territori a Espanya. En l'any 2003 es crea la Xarxa (xarxa en català ) de Custòdia del Territori (xct). Des de llavors altres iniciatives de custòdia del territori d'Àmbit autonómic han anat apareixent.

Així¬ en el 2005 es va crear Avinença, l'Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori i en el 2006 ͍nsulas, la Xarxa Andalusa de Custòdia i Gestió del Territori i ICTIB, la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears. En l'any 2008 s'ha constituït l'Associació Galega de Custòdia do Territori.

En el 2004, 2006 i 2008 s'han vingut celebrant les II Jornades Estatals sobre la Custòdia del Territori en el CEMACAM de Torre Guil, Murcia, organitzades per la Catedra UNESCO de Territori i Medi ambient de la Universitat Rei Juan Carlos amb el patrocini de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), les quals han servit com fórum d'intercanvi d'experiéncies entre persones i entitats públiques i privades d'aquest i altres països, i per a analitzar els principals reptes per a la consolidació de la custòdia del territori a Espanya.

sitemap